Identyfikator firmowy a ochrona danych osobowych

Pracodawcy coraz częściej wymagają od pracowników noszenia identyfikatorów w pracy. Obowiązek ten motywują zazwyczaj wymogami bezpieczeństwa. Tymczasem w ocenie niektórych pracowników stanowi to naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane pracownika
Art. 221 Kodeksu pracy wyraźnie wskazuje na zakres danych osobowych, które pracodawca może uzyskać od pracownika. Są to imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz wykaz dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli inne dane, takie jak PESEL, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci, są niezbędne ze względu na różne szczególne uprawnienia przewidziane w prawie pracy, pracodawca może żądać także tych danych. Nie jest natomiast uprawniony do pozyskiwania innych informacji, chyba że obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

Wymóg noszenia identyfikatorów
Pracodawcy coraz częściej wymagają, by ich pracownicy nosili identyfikator firmowy. Umieszcza się na nim zazwyczaj imię i nazwisko pracownika oraz jego zdjęcie. Oznacza to więc, że identyfikator zawiera dane osobowe chronione przepisami z ustawy o ochronie danych osobowych. Przyjmuje się, że pracodawca może przetwarzać pozyskane od pracowników dane zgodnie z przepisami w celu realizacji uprawnień i obowiązków stron stosunku pracy. Ograniczenie możliwości ich przetwarzania mogłyby spowodować sparaliżowanie działalności danego podmiotu.

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych
W ocenie GIODO obowiązek noszenia identyfikatorów firmowych nie stoi w sprzeczności z ustawą o ochronie danych osobowych. Wynika on bowiem z wewnętrznych uregulowań takich jak kodeks pracy, co oznacza, że nie występuje tu naruszenie ustawy. Funkcjonowanie zakładu pracy związane jest z kontaktami zewnętrznymi – przede wszystkim z kontrahentami czy administracją publiczną. Pracodawca nie może być więc pozbawiony możliwości ujawniania nazwisk pracowników zajmujących określone stanowisko. Tym samym ma prawo zobowiązać pracowników do noszenia identyfikatorów, gdyż ujawniają one dane osobowe niezbędne do realizacji służbowych obowiązków, a także zapewniają sprawne funkcjonowanie zakładu pracy.

Jeśli szukasz identyfikatorów firmowych, odwiedź stronę: http://studioid.pl/14-identyfikatory-plastikowe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here