Czy HACCP jest certyfikowany?

Czy HACCP jest certyfikowany?

W dzisiejszych czasach, kiedy coraz większą uwagę przykładamy do jakości żywności, bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych czynników. W tym kontekście HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) odgrywa kluczową rolę. Ale czy HACCP jest certyfikowany? Przeczytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Co to jest HACCP?

HACCP to system zarządzania bezpieczeństwem żywności, który został opracowany w celu identyfikacji, oceny i kontrolowania zagrożeń związanych z produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności. Jest to podejście oparte na ryzyku, które ma na celu zapobieganie wystąpieniu zagrożeń zdrowotnych związanych z żywnością.

Jak działa HACCP?

HACCP opiera się na siedmiu zasadach, które muszą być wdrożone i utrzymane przez przedsiębiorstwa spożywcze:

 1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń: identyfikacja potencjalnych zagrożeń zdrowotnych związanych z żywnością.
 2. Określenie punktów kontrolnych krytycznych (CCP): ustalenie etapów produkcji, w których można skutecznie kontrolować zagrożenia.
 3. Ustanowienie limitów krytycznych: ustalenie wartości granicznych dla parametrów kontrolowanych w CCP.
 4. Ustanowienie systemu monitorowania CCP: ciągłe monitorowanie parametrów kontrolowanych w CCP.
 5. Ustanowienie działań korygujących: opracowanie procedur mających na celu przywrócenie kontroli, gdy parametry przekroczą ustalone limity.
 6. Ustanowienie procedur weryfikacji: regularne sprawdzanie, czy system HACCP działa zgodnie z założeniami.
 7. Ustanowienie dokumentacji i rejestrów: prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i rejestrów związanych z systemem HACCP.

Czy HACCP jest certyfikowany?

HACCP jako taki nie jest certyfikowany. Nie istnieje jednoznaczny certyfikat HACCP, który można by uzyskać. Jednak przedsiębiorstwa spożywcze mogą uzyskać certyfikaty potwierdzające, że wdrożyły i utrzymują system HACCP zgodnie z określonymi standardami.

Certyfikaty HACCP

Istnieje wiele różnych certyfikatów, które potwierdzają zgodność z zasadami HACCP. Najpopularniejsze z nich to:

 • ISO 22000:2005 – norma międzynarodowa dotycząca zarządzania bezpieczeństwem żywności, która uwzględnia również zasady HACCP.
 • IFS Food – standard opracowany przez niemieckie i francuskie organizacje handlowe, który obejmuje wymagania dotyczące HACCP.
 • BRC Global Standard for Food Safety – standard opracowany przez brytyjskie organizacje handlowe, który również uwzględnia zasady HACCP.

Przedsiębiorstwa spożywcze mogą ubiegać się o te certyfikaty, aby potwierdzić, że ich system HACCP jest zgodny z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa żywności.

Zalety certyfikacji HACCP

Posiadanie certyfikatu potwierdzającego zgodność z zasadami HACCP ma wiele korzyści dla przedsiębiorstw spożywczych. Oto niektóre z nich:

 1. Zwiększenie zaufania klientów: certyfikat HACCP jest dowodem na to, że przedsiębiorstwo dba o bezpieczeństwo żywności i spełnia międzynarodowe standardy.
 2. Poprawa wizerunku marki: posiadanie certyfikatu HACCP może przyciągnąć nowych klientów i zwiększyć konkurencyjność na rynku.
 3. Zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym: system HACCP pomaga identyfikować i kontrolować zagrożenia związane z żywnością, co minimalizuje ryzyko wystąpienia chorób przenoszonych drogą pokarmową.
 4. Zgodność z przepisami prawnymi: certyfikacja HACCP jest często wymagana przez przepisy prawa, zwłaszcza w przypadku eksportu żywności.

Wniosek: HACCP jest systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności, który nie jest bezpośrednio certyfikowany. Jednak przedsiębiorstwa spożywcze mogą uzyskać certyfikaty potwierdzające zgodność z zasadami HACCP, co przynosi wiele korzyści. Posiadanie certyfikatu HACCP jest dowodem na dbałość o bezpieczeństwo żywności i spełnienie międzynarodowych standardów

Tak, HACCP jest certyfikowany.

Link do strony: https://shoe-mania.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here