Co przysługuje dziecku z orzeczeniem?
Co przysługuje dziecku z orzeczeniem?

Co przysługuje dziecku z orzeczeniem?

Orzeczenie o niepełnosprawności to ważny dokument, który potwierdza specjalne potrzeby dziecka i uprawnienia, jakie mu przysługują. W Polsce istnieje wiele świadczeń i ulg, które mają na celu wspomaganie rozwoju i zapewnienie równych szans dla dzieci z orzeczeniem. W tym artykule omówimy, jakie prawa i wsparcie są dostępne dla takich dzieci.

1. Świadczenia pieniężne

Dziecko z orzeczeniem może być uprawnione do różnych świadczeń pieniężnych, które mają na celu pomóc w pokryciu dodatkowych kosztów związanych z niepełnosprawnością. Przykłady takich świadczeń to:

  • Specjalny zasiłek opiekuńczy – dodatkowe pieniądze dla rodziców/opiekunów dziecka z niepełnosprawnością, które mają na celu pokrycie kosztów związanych z opieką nad dzieckiem.
  • Bezpłatne leki – niektóre leki mogą być refundowane w całości lub częściowo dla dzieci z orzeczeniem.
  • Ulga podatkowa – rodzice/opiekunowie dziecka z niepełnosprawnością mogą skorzystać z ulgi podatkowej, która zmniejsza ich obciążenia podatkowe.

2. Edukacja i rehabilitacja

Dzieci z orzeczeniem mają prawo do specjalnego wsparcia edukacyjnego i rehabilitacyjnego, które ma na celu zapewnienie im jak najlepszych warunków rozwoju. Oto niektóre z dostępnych świadczeń:

  • Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) – specjalnie opracowany program nauczania, który uwzględnia potrzeby i możliwości dziecka z niepełnosprawnością.
  • Bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne – dzieci z orzeczeniem mają prawo do bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych, takich jak fizjoterapia, logopedia czy zajęcia z terapeuty zajęciowego.
  • Asystent nauczyciela – w niektórych przypadkach dziecko z niepełnosprawnością może otrzymać wsparcie asystenta nauczyciela, który pomoże mu w codziennych czynnościach szkolnych.

3. Opieka zdrowotna

Dzieci z orzeczeniem mają prawo do specjalistycznej opieki zdrowotnej, która ma na celu zapewnienie im odpowiedniego wsparcia medycznego. Oto niektóre z dostępnych świadczeń:

  • Bezpłatne wizyty u specjalistów – dzieci z orzeczeniem mogą korzystać z bezpłatnych wizyt u lekarzy specjalistów, takich jak neurolog, ortopeda czy okulista.
  • Bezpłatne leczenie – niektóre formy leczenia, takie jak rehabilitacja czy terapia, mogą być dostępne bezpłatnie dla dzieci z niepełnosprawnością.
  • Pomoc psychologiczna – dzieci z orzeczeniem mają prawo do wsparcia psychologicznego, które może pomóc im radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi związanymi z niepełnosprawnością.

Warto pamiętać, że prawa i świadczenia mogą się różnić w zależności od stopnia niepełnosprawności dziecka oraz od obowiązujących przepisów. Dlatego zawsze warto skonsultować się z odpowiednimi instytucjami, takimi jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, aby uzyskać pełne informacje na temat dostępnych uprawnień.

Orzeczenie o niepełnosprawności to kluczowy dokument, który otwiera drzwi do wielu świadczeń i ulg dla dzieci z niepełnosprawnością. Dzięki temu wsparciu mają one szansę na pełniejszy rozwój i lepszą jakość życia.

Ważne jest, aby rodzice/opiekunowie dzieci z orzeczeniem byli świadomi swoich praw i korzystali z dostępnych świadczeń. Dzięki temu będą mogli zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju i wsparcie w codziennym życiu.

Wezwanie do działania:

Zapoznaj się z przysługującymi prawami dziecka z orzeczeniem i działaj w celu ich ochrony i realizacji. Pamiętaj, że każde dziecko z orzeczeniem ma prawo do wsparcia, edukacji, opieki medycznej i równych szans. Bądź świadomy/a tych praw i podejmuj działania, aby zapewnić im pełne i godne życie.

Link do bloga: https://blogbiszopa.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here